Garantiebepalingen

  • Zilton bvba volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. 
  • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Zilton bvba  behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

Gebreken

  • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
    • Werden de juiste goederen geleverd?
    • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
  • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Zilton bvba  te melden.
  • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Zilton bvba.
  • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Zilton bvba.