vragen en klachten

 

  • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
  • Zilton bvba behandelt vragen en klachten steeds binnen een redelijke termijn.
  • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende: Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
  • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: Zilton bvba - 's Gravendreef 24 - 9810 Nazareth