Gratis retourneren

Gratis verzending vanaf 175€

Comfortabele levering

Beveiligde betaling

Privacybeleid

WELKOM OP ZILTON.COM

Bedankt voor jouw bezoek aan ZILTON.COM en het lezen van ons privacy beleid. ZILTON.COM wordt beheerd door TABERNA N.V. met kantoren in de 's Gravendreef 24, 9810 Nazareth, België en met btw-nummer BE 0790 219 408, hierna vernoemd als Taberna of 'wij'.
Deze privacyverklaring legt uit welke informatie Taberna verzamelt op deze website en hoe Taberna deze gegevens gebruikt. Deze verklaring is deel van onze algemene voorwaarden en geldt voor alle gebruikers van ZILTON.COM, ongeacht of je een bestelling plaatst.

1. ALGEMEEN

Taberna erkent de bezorgdheid van onze online bezoekers met betrekking tot de privacy. Dat is waarom wij te allen tijde persoonlijke gegevens strikt verwerken volgens dit privacy beleid en de Belgische Privacywet[1].  Taberna stelt zich middels huidige privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Taberna.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

De persoonlijke gegevens die Taberna verzamelt zijn relevant, niet overbodig en gerelateerd aan de doeleinden waar wij ze voor verzamelen.
Wanneer je een order plaatst op ZILTON.COM, verzamelen wij volgende gegevens:

  • Accountgegevens: naam, voornaam, e-mailadres
  • Adresgegevens en telefoonnummer
  • Betalings- en kredietkaartinformatie

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, verzamelen wij volgende gegevens:

  • E-mailadres

Het kan gebeuren dat wij je gegevens doorkrijgen van een vriend(in) die jou opgeeft voor een bepaalde actie. Dan verzamelen wij volgende gegevens:

  • Naam, voornaam en e-mailadres

3. WAAROM VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS EN HOE GEBRUIKEN WE DIE?

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonlijke gegevens voor specifieke en rechtmatige doeleinden.
Zo verwerken wij persoonlijke gegevens om bestellingen te verwerken, voor marketingdoeleinden, voor het beheer van klantenrelaties en voor statistische doeleinden:

Beheer van bestellingen, levering en facturatie: Wij verwerken persoonsgegevens teneinde de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die door jou werd gevraagd.

Statistische doeleinden: Wij verwerken persoonsgegevens voor het verbeteren van onze website. Zo nemen wij persoonsgegevens op in anonieme statistieken, waarbij de identiteit van specifieke personen niet kan worden achterhaald. We beroepen ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang, zijnde het voortdurend kunnen verbeteren van onze dienstverlening.

Marketingdoeleinden: Wij kunnen je e-mailadres en/of adres gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, acties en promoties, doch enkel en alleen indien je hiertoe je expliciete, voorafgaande toestemming heeft gegeven.

Indien wij je e-mailadres van een derde hebben bekomen, versturen wij je éénmalig de actie waarna je de uitdrukkelijke keuze hebt om je toestemming te geven voor verder informatie.

Je bent nooit verplicht om je persoonsgegevens aan ons mee te delen, maar je begrijpt dat bepaalde dienstverleningen onmogelijk worden indien wij je persoonsgegevens niet mogen verwerken. Tevens kunnen wij te allen tijde vragen om meer gegevens, bv. Categorie voorkeur, leeftijd en speciale data zoals verjaardagen, enz. Voor profiel- en marketingdoeleinden. Het verstrekken van deze informatie is geheel vrijwillig. Occasioneel kunnen wij je om feedback vragen over het gebruik of de services van onze website om zo de website verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren.

We kunnen jouw communicatie gebruiken voor trainingsdoeleinden en kwaliteitscontrole.

4. E-MAIL EN MARKETING BERICHTEN

We begrijpen dat niemand een inbox vol ongewenste e-mails wil. Daarom zullen wij je alleen e-mailen om je op de hoogte te houden van jouw bestelling of je te informeren over wezenlijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden of privacyverklaring. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om je hieromtrent te mailen, zo dienen wij je tijdig te verwittigen aangaande de stand van zaken omtrent je bestelling en willen wij steeds open communiceren met jou omtrent onze werkwijze en algemene voorwaarden.

Zoals hoger aangehaald, kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing, maar enkel en alleen indien je hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven.

Indien je je ingeschreven hebt op onze nieuwsbrieven, dan zal je de ZILTON.COM nieuwsbrief en e-mail marketing berichten ontvangen.

Je toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder motivering en gratis. Bij e-mailberichten kan dit door onderaan op de voorziene ‘uitschrijven’-link te klikken. Bij marketingmateriaal per post kan dit door te mailen naar privacy@zilton.com

5. VERTROUWELIJKHEID EN BEVEILIGING

Taberna doet er alles aan om online shoppen op ZILTON.COM zo veilig mogelijk te maken.

Taberna gebruikt een gecodeerde beveiligde internetverbinding om jouw betaling te beschermen wanneer je online koopt. Deze verbinding codeert en beschermt de gegevens die je ons zendt via het internet. Je zal bovenaan in jouw browser een sloticoontje opmerken wanneer deze verbinding actief is. Je kan op dit icoontje klikken om informatie te verkrijgen over de digitale certificaat registratie.

Je zal eveneens opmerken dat de URL bovenaan in jouw browser begint met 'https' in plaats van 'http:'. Dit betekent dat de veilige modus actief is.

In geen geval kan Taberna aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Taberna zorgt er tevens voor dat haar werknemers enkel toegang hebben tot de persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken of indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst.

6. DOORGIFTE AAN DERDEN

Wij verstrekken enkel informatie aan derden die nodig is om hun werk te kunnen doen. Zij mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de koopovereenkomst tussen jou en ons en hebben niet het recht de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij je daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Om jouw bestelling te verwerken en jouw aankopen af te leveren kunnen we relevante persoonlijke gegevens eventueel doorgeven aan de vervoerders, opslagfaciliteiten, banken en creditcard serviceverleners die wij gebruiken. Behalve bv. Jouw naam, adres en e-mailadres geven wij onze vervoerder jouw telefoonnummer zodat hij je op de hoogte kan houden van de afleverdatum- of tijd van jouw bestelling.
In geval van fraudepreventie, kunnen wij jouw informatie niet alleen naar de banken en creditcard service verleners sturen, maar ook naar de officiële autoriteiten. Te allen tijde wanneer wij informatie vrijgeven ter voorkoming van fraude, blijft deze beveiligd.

Taberna zal nimmer jouw gegevens doorverkopen aan derden voor marketing doeleinden.

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van Taberna, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Taberna failliet gaat, kan dit betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden door welke de bedrijfsactiviteiten van Taberna geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

7. DUUR VAN DE VERWERKING

Taberna zal jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. Wij verwerken jouw kredietkaart informatie, maar bewaren deze niet.

8. JOUW RECHTEN

Onderstaande rechten kunnen door jou worden uitgeoefend door ons te contacteren via privacy@zilton.com, mits bijvoeging van een doorgestreepte fotokopie van je identiteitskaart met vermelding, op deze doorgestreepte kopie, van de ontvanger (Taberna) en het geautoriseerde gebruik.

Recht van toegang en rectificatie

Je hebt het recht gratis toegang te verkrijgen tot jouw persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te rectificeren.

Recht van verwijdering en beperking

Tevens heb je het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen. Je erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je kan ons ook verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Hiervoor dien je wel ernstige en legitieme redenen op te geven.

Je kan je ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoef je geen motivatie op te geven.

Recht van overdraagbaarheid

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschik je over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht om klacht in te dienen

Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen voor een rechtbank.

Indien je nog andere vragen hebt over ons privacy beleid, gelieve contact op te nemen met onze klantenservice.

[1] Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Gratis retourneren

Gratis retourneren binnen de 30 dagen

Gratis verzending vanaf 175€

Bij je thuis of op het werk

Comfortabele levering

Vlotte leveringsopties met Bpost

Beveiligde betaling

100% veilig betalen

Hulp nodig?